หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผมจ๋อก
อักษรล้านนา
ผ฿มฯจัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ผมจ็อก]
ความหมาย

น.ผมจุก - ผมเด็กที่บิดขมวดกลมๆ ไว้กลางศีรษะ; จุก หรือ หัวจุก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผมจ๋อก (ผ฿มฯจัอฯก)