หน้าหลัก
ผม
ผ฿มฯ
[ผม]

น.ขนที่ขึ้นบนศีรษะ ส.สรรพนามบุรุษที่ ๑ แทนตัวผู้พูดเพศชาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผม (ผ฿มฯ)