หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผง
อักษรล้านนา
ผ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผง]
ความหมาย

น.สิ่งที่เป็นเม็ดละเอียด เช่น ยาผงแดง ผงซักฟอก, เศษของหยากเยื่อ หรือมูลฝอย มักเรียกว่า ขี้ผง หรือ เศษผง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผง (ผ฿งฯ)