หน้าหลัก
ปํ้าไม้
ปํ้าไม้
ปํลฯาไม้
[ปล้ำไม้]

ก.ตัดไม้,โค่นไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปํ้าไม้ (ปํลฯาไม้)