หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปํ้าแม่ยิง
อักษรล้านนา
ปํลฯาแม่ยิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ปล้ำแม่ยิง]
ความหมาย

ก.ปล้ำผู้หญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปํ้าแม่ยิง (ปํลฯาแม่ยิงฯ)