หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปํ้าเก๊า
อักษรล้านนา
ปํลฯาเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ปล้ำเค้า]
ความหมาย

ก๑.โค่นต้น ก๒.ทำดีต่อผู้เป็นใหญ่หรือผู้มีอำนาจโดยหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปํ้าเก๊า (ปํลฯาเคั้าฯ)