หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปํ้าเก๊า
อักษรล้านนา
ปํลฯา
เทียบอักษรไทย
[ปล้ำ]
ความหมาย

ก๑.ปล้ำ - โค่น,ทำให้ล้มลง ก๒.กอดรัดทำให้อีกฝ่ายตกอยู่ในอำนาจที่จะทำได้ตามใจตน เช่น ปล้ำผู้หญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปํ้า (ปํลฯา)