หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าโมงก้า
อักษรล้านนา
ปลฯาโม฿งฯค่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาโมงค่า]
ความหมาย

น.ปลาตะเพียน/ตะเพียนขาว - ปลาน้ำจืด ลำตัวแบนข้าง ขอบหลังโค้งยกสูงขึ้น หัวเล็ก ปากเล็ก ริมฝีปากบาง จะงอยปากแหลม มีหนวดเส้นเล็กๆ ๒ คู่ มีเกล็ดสีเงินตามเส้นข้างตัว ส่วนหลังมีสีคล้ำ ส่วนท้องสีขาวนวล ปลาตะเพียนขาวที่มีขนาดโตเต็มที่ยาวถึง ๕๐ เซนติเมตร กินพืช เมล็ดพืชตระกูลหญ้า ข้าว สาหร่าย ตะไคร่น้ำ ซากสัตว์และพืชที่เน่าเปลื่อย แมลงและตัวอ่อน อยู่เป็นฝูงในแม่น้ำและหนองบึงทั่วไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าโมงก้า (ปลฯาโม฿งฯค่าฯ)