หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าแฮด
อักษรล้านนา
ปลฯาแรดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาแรด]
ความหมาย

น.ปลาแรด - ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายปลาสลิด แต่ตัวโตมาก อาจยาวถึง ๖๐ เซ็นติเมตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าแฮด (ปลฯาแรดฯ)