หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าแบ
อักษรล้านนา
ปลฯาแบ
เทียบอักษรไทย
[ปลาแบ]
ความหมาย

น.ปลาตัวเขื่องอย่างปลาตะเพียนเป็นต้น นำมาผ่าแผ่แล่เป็นแผ่นหมักเกลือตากแห้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าแบ (ปลฯาแบ)