หน้าหลัก
ป๋าเอี่ยน
ปลฯาอ่ยฯร
[ปลาเอี่ยน]

ดู...ป๋าเหยี่ยน

ป๋าเหยี่ยน
ปลฯาอยฯยฯร
[ปลาเอฺยี่ยน]

น.ปลาไหล - ปลารูปร่างกลมยาวคล้ายงู มีหลายชนิด เช่น ไหลนาหรือไหลบึง ไหลสวนจุดดำ; ป๋าเอี่ยน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเอี่ยน (ปลฯาอ่ยฯร)