หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าเอี่ยน
อักษรล้านนา
ปลฯาอ่ยฯร
เทียบอักษรไทย
[ปลาเอี่ยน]
ความหมาย

ดู...ป๋าเหยี่ยน

ออกเสียงล้านนา
ป๋าเหยฺี่ยน
อักษรล้านนา
ปลฯาอยฯยฯร
เทียบอักษรไทย
[ปลาเอฺยฺี่ยน]
ความหมาย

น.ปลาไหล คำเมืองเรียก ''ป๋าเหยี่ยน''; - ปลาที่มีลักษณะรูปร่างเรียวยาวคล้ายงู ไม่มีครีบ (เมื่อยังเล็กมีครีบอก โตขึ้นครีบหายไป) ปลายหางแบนคล้ายใบพาย ตาเล็ก คอป่องออก มีหลายชนิด เช่น ไหลนาหรือไหลบึง ไหลสวนจุดดำ สามารถขุดรูในดินเพื่อจำศีล ในช่วงฤดูร้อนได้ด้วย; ป๋าเอี่ยน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเอี่ยน (ปลฯาอ่ยฯร)