หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าเหยฺี่ยนปอน
อักษรล้านนา
ปลฯาอยฯยฯรพอฯร
เทียบอักษรไทย
[ปลาเอฺยฺี่ยนพอน]
ความหมาย

น.ปลาไหลขาว,ปลาไหลเผือก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเหยี่ยนปอน (ปลฯาอยฯยฯรพอฯร)