หน้าหลัก
ป๋าเหยี่ยน
ปลฯาอยฯยฯร
[ปลาเอฺยี่ยน]

น.ปลาไหล - ปลารูปร่างกลมยาวคล้ายงู มีหลายชนิด เช่น ไหลนาหรือไหลบึง ไหลสวนจุดดำ; ป๋าเอี่ยน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเหยี่ยน (ปลฯาอยฯยฯร)