หน้าหลัก
ป๋าเวณีกิ๋นก๋วยสลาก
ปาเวณีกินฯกวฯยฯสๆลฯากฯ
[ปาเวณีกินกวยสลาก]

น.ประเพณีทานสลากภัต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเวณีกิ๋นก๋วยสลาก (ปาเวณีกินฯกวฯยฯสๆลฯากฯ)