หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าเป้า
อักษรล้านนา
ปลฯาเปั้า
เทียบอักษรไทย
[ปลาเป้า]
ความหมาย

น.ปลาปักเป้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเป้า (ปลฯาเปั้า)