หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าเต๊าะ
อักษรล้านนา
ปลฯาโทอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ปลาเทาะ]
ความหมาย

น.ปลาเทโพ ภาษาถิ่นเหนือเรียก ป๋าเต๊าะ: ปลาเทโพ หรือ ป๋าเต๊าะ - เป็นปลาน้ำจืด ไม่มีเกล็ด มีลักษณะทั่วไปคล้ายปลาสวาย แต่มีจุดสีดำเด่นอยู่เหนือต้นครีบอก ส่วนครีบหู ครีบท้อง เป็นสีแดงสด ปลายของครีบหลัง ครีบอก ครีบท้อง และครีบก้น ยื่นเป็นริ้วยาว ลำตัวสีเทาคล้ำอมน้ำตาล ข้างลำตัวสีเทาจาง ปากใหญ่อ้าได้กว้าง ท้องสีจางอมชมพู เนื่องจากปลาเทโพมีลำตัวเรียวยาว เนื้อสีชมพูคล้ายเนื้อปลาสวาย เนื้อไม่มีก้างแทรก รสมัน นิยมใช้ทำต้มยำ ห่อหมก แกงป่า เป็นต้น นอกจากนั้นยังเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเต๊าะ (ปลฯาโทอฯะ)