หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าเกื๋อ
อักษรล้านนา
ปลฯาเกิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ปลาเกลือ]
ความหมาย

ดู...ป๋าบ้วง

ออกเสียงล้านนา
ป๋าบ้วง
อักษรล้านนา
ปลฯาบ้วฯง
เทียบอักษรไทย
[ปลาบ้วง]
ความหมาย

น.ปลาเค็ม - ปลาช่อนหรือปลาชะโด ตัดหัวทิ้ง ขอดเกล็ดแร่เป็นริ้วบ่วง หมักเกลือแล้วตากแห้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเกื๋อ (ปลฯาเกิลฯอฯอ)