หน้าหลัก
ป๋าฮ้า
ปลฯาร้า
[ปลาร้า]

น.ปลาร้า - ปลาหมักเกลือ ใส่ข้าวคั่วหรือรำคั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าฮ้า (ปลฯาร้า)