หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าหมึ๋กยักษ์
อักษรล้านนา
ปลฯาหึมฯกยัก์ษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาหมึกยักษ์]
ความหมาย

น.ปลาหมึกยักษ์ - สัตว์ทะเล ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ลึกลับที่พบเห็นได้ยาก เพราะอยู่ใต้ทะเลลึก ไม่ค่อยขึ้นมาบนผิวน้ำ รูปร่างผิดกับปลาหมึกชนิดอื่นๆ คือ ลำตัวกลมคล้ายลูกโป่งสีแดงแก่จนถึงน้ำตาล ไม่มีครีบ ไม่มีกระดอง มีหนวด ๘ เส้น ด้านในของหนวดทุกเส้นมีปุ่มดูดเรียงกันเป็น ๒ แถว เพื่อจับสัตว์กิน มีถุงบรรจุน้ำสีดำอย่างหมึกสำหรับพ่นเพื่อพรางตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าหมึ๋กยักษ์ (ปลฯาหึมฯกยัก์ษฯฯ)