หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าหมึ๋ก
อักษรล้านนา
ปลฯาหึมฯก
เทียบอักษรไทย
[ปลาหมึก]
ความหมาย

น.ปลาหมึก - สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวนิ่ม รูปร่างกลมยาวหรือเป็นถุง แบ่งเป็นส่วนหัวและลำตัว ไม่มีเปลือกหุ้มภายนอก มีเปลือกแบนอยู่กลางลำตัวเพื่อให้คงรูปร่างได้ (บางชนิดไม่มี) ส่วนหัวมีตาขนาดใหญ่ มีหนวดรอบปาก ๘-๑๐ เส้น ปากเป็นปากดูด มีหลายชนิด เช่น หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกยักษ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าหมึ๋ก (ปลฯาหึมฯก)