หน้าหลัก
ป๋าส้ม
ปลฯาส้฿มฯ
[ปลาส้ม]

น.ปลาหมักเกลือข้าวสุก กระเทียม ดินปะสิว พริกไทย ปรุงให้สุกด้วยวิธีนึ่งหรือทอด ถ้าสับเนื้อปลาให้ละเอียดก่อนหมัก เรียก "ป๋าส้มฟัก-ปลาส้มฟัก"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าส้ม (ปลฯาส้฿มฯ)