หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าส้ม
อักษรล้านนา
ปลฯาส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาส้ม]
ความหมาย

น.ปลาส้ม - คือการถนอมอาหารชนิดหนึ่ง เป็นการแปรรูปปลาสด ปรุงด้วยเกลือ กระเทียม ข้าวเหนียวสุก ดินปะสิว พริกไทย หมักจนมีรสเปรี้ยว มีทั้งแบบที่ใช้ปลาทั้งตัว หรือหั่นเป็นท่อนๆ เฉพาะเนื้อปลา เมื่อจะรับประทานทำให้สุกด้วยการทอดหรือปิ้ง; ถ้าสับเนื้อปลาให้ละเอียดก่อนหมัก เรียก ''ปลาฟัก''

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าส้ม (ปลฯาส้฿มฯ)