หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าสิ๋ก
อักษรล้านนา
ปลฯาสิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาสิก]
ความหมาย

น.ปลากระสูบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าสิ๋ก (ปลฯาสิกฯ)