หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าสะลาก
อักษรล้านนา
ปลฯาสลากฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาสะลาก]
ความหมาย

น.ปลากระดี่พื้นเมือง คล้ายปลาสลิดแต่ตัวเล็กกว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าสะลาก (ปลฯาสลากฯ)