หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าวใจ๋
อักษรล้านนา
ปาวฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ปาวใจ]
ความหมาย

ก.รู้สึกวาบหวิว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าวใจ๋ (ปาวฯไจ)