หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าวเฟย
อักษรล้านนา
ปาวฯเฟิยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาวเฟย]
ความหมาย

ก.อาการที่อยู่ในที่สูงกระโดดไปหายอดไม้แล้วพลาด เป็นคำเปรียบเทียบของหนุ่มสมัยก่อนที่เปรยว่า ตนเองมาพบกับหญิงที่ถูกใจแล้ว แต่ฝ่ายหญิงยังไม่มีไมตรีตอบสนองแก่ตน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าวเฟย (ปาวฯเฟิยฯ)