หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าวเปิบ
อักษรล้านนา
ปาวฯเปิปฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาวเปิบ]
ความหมาย

ก.ผวาเข้าใส่,กระโจนเข้าหา,กระโดเข้ากัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าวเปิบ (ปาวฯเปิปฯ)