หน้าหลัก
ป๋าวซาน
ปาวฯซานฯ
[ปาวซาน]

ก.กระโจนเหาะขึ้นไปในอากาศด้วยกำลังฤทธิ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าวซาน (ปาวฯซานฯ)