หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าว
อักษรล้านนา
ปาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาว]
ความหมาย

ก.กระโจน,ร่อน ว.หวาดเสียว,รู้สึกเสียววาบในใจด้วยความกลัว,กลัวจนขนลุกขนชัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าว (ปาวฯ)