หน้าหลัก
ป๋ายฟ้า
ปลฯายฯฟ้า
[ปลายฟ้า]

ว.(ปาก)สูงสุด,เกินความจริง,เอื้อมไม่ถึง เช่น อู้ป๋ายฟ้า-พูดเกินความจริง,พูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ายฟ้า (ปลฯายฯฟ้า)