หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋ายบ่าปอ
อักษรล้านนา
ปลฯายฯบ่าฯพํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลายบ่าพอ]
ความหมาย

ว.ไม่เพียงแต่; แถมบ่าปอ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ายบ่าปอ (ปลฯายฯบ่าฯพํอฯ)