หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋ายต๋าล
อักษรล้านนา
ปลฯายฯตาลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลายตาล]
ความหมาย

น.ยอดตาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ายต๋าน (ปลฯายฯตาลฯฯ)