หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ายดอย
อักษรล้านนา
ปลฯายดอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลายดอย]
ความหมาย

น.ยอดดอย; จิ๋กดอย ก็ว่า : เพลงสาวเจียงใหม่ "...ข้าเจ้า บ่เจื้อแหมแล้ว จะแต่งกั๋บแม้วไปอยู่ป๋ายดอย ขายผ้าขายเพชรขายพลอย ขาย แหวนขายสร้อย อยู่บนดอยปุย"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ายดอย (ปลฯายดอฯยฯ)