หน้าหลัก
ป๋าย
ปลฯายฯ
[ปลาย]

น.ยอด,ส่วนยอด,จุดสูงสุด; ว.เพิ่ม,มีเศษ เช่น บาทป๋าย - หนึ่งบาทกว่าๆ, อายุซาวป๋าย - อายุยี่สิบเศษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าย (ปลฯายฯ)