หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าปาน
อักษรล้านนา
ปลฯาพานฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาพาน]
ความหมาย

น.ปลากระดี่/กระดี่นาง - ปลาน้ำจืดอยู่ในสกุลเดียวกันกับปลาสลิด มีหลายชนิด เช่น กระดี่หม้อ กระดี่มุก: กะดี่นาง มีสีขาวนวล ลำตัวบาง เกล็ดบาง เกล็ดเล็กและละเอียด ขอบเกล็ดเป็นจัก มีเส้นก้านครีบเป็นรยางค์ยาวอยู่ใต้ท้อง ๑ คู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าปาน (ปลฯาพานฯ)