หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าปวน
อักษรล้านนา
ปลฯาพวฯร
เทียบอักษรไทย
[ปลาพวน]
ความหมาย

น.ปลากระพง - ปลาทะเลชนิดหนึ่งสามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำกร่อยหรือน้ำจืดได้ ลำตัวหนา ด้านข้างแบน หัวโต จะงอยปากค่อนข้างยาวแหลม ตาโต ปากกว้างยืดหดได้ ฟันเป็นฟันเขี้ยวอยู่บนขากรรไกรบนและล่าง ขอบกระดูกแก้มเป็นหนามแหลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าปวน (ปลฯาพวฯร)