หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าบึ๋ก
อักษรล้านนา
ปลฯาบึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาบึก]
ความหมาย

น.ปลาบึก - ปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่เคยจับได้ลำตัวยาว ๑๘๐ ซ.ม. น้ำหนัก ๒๙๓ ก.ก. อาศัยอยู่ที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาเท่านั้น กินสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเป็นอาหาร กรมประมงผสมพันธุ์เทียมได้เมื่อปี ๒๕๒๖ สามารถเพาะพันธุ์ปล่อยเลี้ยงในแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าบึ๋ก (ปลฯาบึกฯ)