หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าบอก
อักษรล้านนา
ปลฯาบอฯก
เทียบอักษรไทย
[ปลาบอก]
ความหมาย

น.ปลาสร้อย - ปลายน้ำจืดหลายชนิด อยู่รวมกันปลายฤดูน้ำหลาก และว่ายทวนขึ้นไปหากินที่ต้นน้ำหรือบริเวณน้ำหลาก ส่วนใหญลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคล้ำ หรือจุดดำบนเกล็ด เช่นสร้อยขาว สร้อยปีกแดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าบอก (ปลฯาบอฯก)