หน้าหลัก
ป๋านวอก
ปานฯวอฯก
[ปานวอก]

ว.อย่างกะลิง,ดังเช่นลิง. โวยป๋านวอก - ไวเหมือนลิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋านวอก (ปานฯวอฯก)