หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋านวอก
อักษรล้านนา
ปานฯวอฯก
เทียบอักษรไทย
[ปานวอก]
ความหมาย

ว.อย่างกะลิง,ดังเช่นลิง. โวยป๋านวอก - ไวเหมือนลิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋านวอก (ปานฯวอฯก)