หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าต๋าเดียว
อักษรล้านนา
ปลฯาตาดยฯว
เทียบอักษรไทย
[ปลาตาเดียว]
ความหมาย

น.ปลาลิ้นหมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าต๋าเดียว (ปลฯาตาดยฯว)