หน้าหลัก
ป๋าต๋อง
ปลฯาตอฯง
[ปลาตอง]

น.ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลากราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าต๋อง (ปลฯาตอฯง)