หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าต๋อง
อักษรล้านนา
ปลฯาตอฯง
เทียบอักษรไทย
[ปลาตอง]
ความหมาย

น.ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลากราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าต๋อง (ปลฯาตอฯง)