หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าต๊กโต
อักษรล้านนา
ปลฯาท฿กฯโท
เทียบอักษรไทย
[ปลาทกโท]
ความหมาย

น.ปลาดาบลาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าต๊กโต (ปลฯาท฿กฯโท)