หน้าหลัก
ป๋าต๊กโต
ปลฯาท฿กฯโท
[ปลาทกโท]

น.ปลาดาบลาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าต๊กโต (ปลฯาท฿กฯโท)