หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าดุ๋กอุย
อักษรล้านนา
ปลฯาดุกอุ
เทียบอักษรไทย
[ปลาดุกอุย]
ความหมาย

น.ปลาดุกอุย - ปลาดุกชนิดลำตัวสีน้ำตาลอมเหลือง คล้ายปลาดุกด้าน แต่ท้ายทอยกลมมน ปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด ลำตัวเรียวยาวสีน้ำตาลเข้ม ครีบหางเล็กกว่า อาศัยอยู่ตามคู คลอง หนอง บึง ที่มีพันธุ์ไม้น้ำปกคลุม และพื้นล่างเป็นโคลนตม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าดุ๋กอุย (ปลฯาดุกอุ)