หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าดุ๋กด้อง
อักษรล้านนา
ปลฯาดุกด้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ปลาดุกด้อง]
ความหมาย

น.ปลาดุกด้าน - ปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด ลำตัวเรียวยาวสีน้ำตาลเข้ม หัวเล็ก ครีบหูมีก้านครีบแข็งปลายแหลม ขอบหยักเป็นฟันเลื่อยทั้งด้านในและนอก ครีบหลัง ครีบก้น และครีบหาง แยกออกจากกัน อาศัยอยู่ตามคู หนอง บึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าดุ๋กด้อง (ปลฯาดุกด้อฯง)