หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าดุ๋กกิโล
อักษรล้านนา
ปลฯาดุกกิโล
เทียบอักษรไทย
[ปลาดุกกิโล]
ความหมาย

น.ปลาดุกลำพัน - ลำตัวเรียวยาวกว่าปลาดุกชนิดอื่น มีสีคล้ำอมน้ำตาลแดง มีจุดประขาวเป็นแนวตั้งบนลำตัว คล้ายจุดบนคันตาชั่งจีน ครีบกันกับครีบหางเชื่อมติดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าดุ๋กกิโล (ปลฯาดุกกิโล)