หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าดุ๋ก
อักษรล้านนา
ปลฯาดุก
เทียบอักษรไทย
[ปลาดุก]
ความหมาย

น.ปลาดุก - มีหนวด ไม่มีเกล็ด ครีบหูมีเงี่ยง ครีบหลังและครีบก้นยาว มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าดุ๋ก (ปลฯาดุก)