หน้าหลัก
ป๋าดุ๋ก
ปลฯาดุก
[ปลาดุก]

น.ปลาดุก - มีหนวด ไม่มีเกล็ด ครีบหูมีเงี่ยง ครีบหลังและครีบก้นยาว มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าดุ๋ก (ปลฯาดุก)