หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าจ่อม
อักษรล้านนา
ปลฯาจ่อฯม
เทียบอักษรไทย
[ปลาจ่อม]
ความหมาย

น.ปลาตัวเล็กๆ เช่นปลาวซิว เป็นต้น หมักด้วยเกลือประสมดินประสิว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าจ่อม (ปลฯาจ่อฯม)