หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าจี่
อักษรล้านนา
ปลฯาจี่
เทียบอักษรไทย
[ปลาจี่]
ความหมาย

น.ปลาเผา - ปลาที่นำไปวางบนถ่านไฟแดงให้สุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าจี่ (ปลฯาจี่)