หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าจาก
อักษรล้านนา
ปลฯาจากฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาจาก]
ความหมาย

น.ปลาบู่; ป๋ามูด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าจาก (ปลฯาจากฯ)