หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าขาว
อักษรล้านนา
ปลฯาขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาขาว]
ความหมาย

น.ปลาสร้อยขาว - ปลาน้ำจืดขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน ลำตัวเพรียวยาวประมาณ ๑๐-๒๐ ซม. แบนข้าง หัวโตและกลมมน ปากเล็กอยู่เกือบจะสุดจะงอยปาก กึ่งกลางของริมฝีปากมีปุ่มกระดูกยื่นออกมา เกล็ดมีขนาดใหญ่ ลำตัวสีเงินอมเทา เหนือครีบอกมีจุดสีคล้ำ ครีบหลังเล็ก ไม่มีหนวด หากินรวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่มากนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าขาว (ปลฯาขาวฯ)