หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าก่อ
อักษรล้านนา
ปลฯากํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาก่อ]
ความหมาย

น.ปลาชะโด - ปลาน้ำจืด รูปร่างคล้ายปลาช่อน แต่เกล็ดเล็กและมีจำนวนมากกว่า ข้างลำตัวมีแถบสีดำเรียงคู่กันจากนัยน์ตาถึงหาง ระหว่างแถบเป็นสีแดง เมื่อโตเต็มที่สีคล้ำอมน้ำเงินหรือเขียวเหลือบ ด้านหลังมีลายเส้นสีดำหรือลายเหลือบเขียวคล้ายปีกแมลงภู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าก่อ (ปลฯากํอฯ)